SUSUNAN PENGURUS

KARANG WERDA ISMOYO KELURAHAN BARENG

MASA BHAKTI TAHUN 2015 – 2017

 

Pembina :    Lurah Bareng
Penasehat :    Ketua TP.PKK Kelurahan Bareng
Ketua :    Hj. Sunantijah, Dra.
Wakil Ketua :    Ibu Purwanti, SH
Sekretaris :    1. Bp. Juharianto

2. Ibu Naning

 

Bendahara :    1. Ibu Hj. Indrastuti

2. Ibu  Siti Amurah

Bidang Keagamaan :

 

1.        Ibu Hj. Markamah salim

2.        Ibu Agustina Mahmud, SH

3.        Tukiyo Mranoto

4.        Hj. Rosyta, Dra

Bidang  Kesejahteraan :

 

1.        Ibu  Sri Lestari

2.        Ibu  Musyarofah Rachman

3.        Ibu Lina Supi’i

4.        Ibu Purwitaningsih

5.        Ibu Tukilah Hariyono

Bidang   Kesehatan :

 

1.        Ibu  Tien Yudi

2.        Ibu  Endang Budiarti Mahmud

3.        Ibu Wirastuti

4.        Ibu Sundari Akib

Bidang  Olah Raga :

 

1.        Ibu  Hartono

2.        Ibu  Sundari

3.        Ibu  Ranu

Bidang  Rekreasi :

 

1.        Bp. Aji Sukur

2.        Ibu  Dra. Nanik Udin

3.        Ibu  Nanik Lestari

4.        Ibu  Iin Imran Jamaran

Bidang  Budaya :

 

1.        B. Muryanto

2.        Ibu  Tutik Hariyati

3.        Ibu Sulistyo Sugandi

4.        Ibu Karmiyah